Rodinné domy v blízkosti Prievidze

Záhrady Lazany

Informácie o projekte

3

Rodinné domy

10,11 x 18,30

Rozmery v metroch

Bungalow

Typ stavby

Pozemky na výstavbu troch rodinných domov sa nachádzajú v zóne individuálnej bytovej výstavby v novovybudovanom obytnom súbore Záhrady v obci Lazany. Rodinné domy sú situované juho západ s využitím  slnka po celý deň. Rodinné domy sú napojené na verejné siete ako: voda, kanalizácia, plyn a novovybudovanú spevnenú, prístupovú cestu.

Výstavba nových rodinných domov v obci Lazany, okres Prievidza. Stavba je navrhnutá prízemná, jednopodlažná nepodpivničená s plochou strechou. Pôdorysné rozmery navrhovaného objektu sú približne 10,11 x 18,30m. Stropná konštrukcia nad prízemím je drevená trámová, medzi ktoré sú kladené vrstvy izolácie strechy. Strešná krytina je z povlaková na drevenom záklope.